En spion i Karlskrona

Högsommaren 1772 förbereddes Gustav III:s statskupp som bäst. Samtidigt som kungen skulle ta kontroll över Stockholm skulle hans betrodda män säkra rikets viktigaste militära anläggningar. Johan Magnus Sprengtporten ansvarade för Sveaborg i Finland, medan Johan Christoffer Toll fick i uppdrag att säkra fästningsstaden Kristianstad i Skåne. I förberedelserna ingick planeringen av ett anfall där de kungatrogna skulle lägga beslag på flottan i Karlskrona.

Johan Christoffer Toll hade haft en kort karriär som militär i ungdomen, men sökt avsked. Han hade studerat till jurist men lämnat även denna bana. År 1772 var han överjägmästare i Skåne, dvs han ansvarade för de statliga skogarna med arbetsuppgifter som skulle jämföras med en distriktschef på Sveaskog idag. Han var djupt missnöjd över sin otur i livet och hade dragits in i planeringen av den statskupp som skulle göra Gustav III enväldig.

I juli 1772 for han till Karlskrona för att på Sprengtportens order studera vakthållningen, kartlägga landstigningsplatser och ta reda på hur en liten eskader skulle kunna ta sig in och sätta sig i possession av alltsammans. Det började inte bra för redan under resan blev han sjuk. Men han tänkte inte låta detta hindra sig. I sin egen redogörelse skriver Toll: Mitt värv var för stort och själva döden för liten att lägga mig hinder i vägen, så länge jag kunde röra min kropp.

Han hade en bra täckmantel. I egenskap av Skånes överjägmästare hade Toll ansvar för kronans skogar och i nordöstra Skåne fanns flera fridlysta skogsområden där man högg mastspiror till kronans skepp, bland annat i Rolstorp och Vässlarp i Glimåkra socken. Toll var känd för sin noggrannhet och hade med sig ekonomiska kalkyler för avverkning och transporter för att kunna förklara sin närvaro bland amiralitetskollegiets officerare. Med början den 8 juli genomförde Toll en militär rekognoscering av staden och lade detaljer på minnet samtidigt som han glatt samtalade om struntsaker med olika mer eller mindre bekanta officerare i staden. Det var påfrestande för han var fortfarande rätt sjuk.

På nätterna skrev han ner dagens iakttagelser och gjorde ritningar över de viktigaste områdena. Kartritning kräver ett välutvecklat rumsligt sinne och detta var inte Tolls starkaste sida. Han hade svårt att få överblick eftersom det inte gick att få överblick över gatunätet från någon hög punkt. Detta var ett problem som han löste på elegant spionmanér. Han lyckades bli inbjuden till en bjudning där han kunde träffa några av stadens nyckelpersoner. Toll zoomade in på rådstugusekreterare Mattias Elers och började pumpa denne på information genom att spela dum. Toll hade en talang för skådespeleri och ställde de mest korkade frågor om staden med stor uppriktighet. Flera i sällskapet lade sig i diskussionen och kunde inte begripa hur han inte kunde förstå hur staden var upplagd. Något ljushuvud kom på att Toll skulle kunna låna den karta över staden som hängde i rådstugan. Vänligt lät de den korkade skåningen få låna kartan över natten för att läsa på. Väl på sin hyrda kammare arbetade Toll hela natten med att kopiera kartan. På morgonen återlämnade han kartan och erkände för Elers och de övriga att han haft fel. Själv skriver Toll att han erhöll om aftonen berörde charta, nyttjade natten att copiera det, som var mig nödigt, och återlemnade den andra morgonen med bekännelse, att han haft rätt och jag varit fåkunnig.

Även om Tolls sjukligheten gjorde arbetet besvärligt kunde den användas som ursäkt för att dröja sig kvar i staden. Han behövde rekreation och tog stärkande promenader, lägligt nog till olika viktiga platser. Hela tiden räknade han steg och beräknade avstånd. I uppdraget ingick att kartlägga inseglingsvägar och landstigningsplatser och rekognosceringen av dessa kunde maskeras som uppfriskande båtturer. Ingen lade märke till att Toll diskret lodade djupet i de olika passagerna. Uppgifterna sammanställde Toll till ett sjökort över de tre inloppen.

Redan den 12 juli var arbetet klart och Toll packade alla anteckningar och kartor i ett paket som sändes till hans chef Sprengtporten i Stockholm. I den medföljande rapporten redogjorde Toll för det militära läget. Garnisonen var på 800 man och Toll rapporterade hur vakthållningen var organiserad. Han trodde inte det skulle vara möjligt att få militären med sig i resningen. Mösspartiet var starkt inom officerskåren där viceamiral Wrangel och överstelöjtnant von Gerdten var politiskt djupt engagerade. Toll kallar dem föraktfullt för ”Mösspredikanterna”. Förutom garnisonen fanns en arbetskommendering på 800 man östgötar och 200 man från Jönköpings regemente. Dessa hade vapnen med sig men kunde knappast användas för en revolt. De leddes av två löjtnanter, enligt Toll båda två utan vett, och utan någon varken god eller ond vilja.

Toll gjorde bedömningen att borgerskapet i staden var kungatroget, men då det knappast gick att få militären med sig avrådde han från att försöka genomföra en kupp i staden. Ville man försäkra sig om Karlskrona måste upprorsmännen använda sig av kungatrogna trupper utifrån. På kartorna hade Toll markerat de olika inseglingsvägarna och lämpliga platser för landstigning.  Vaktposteringarna kunde enkelt övermannas samtidigt som en mindre elitstyrka tog sig direkt till amiralitetet och säkrade artillerigården. Den var ingen risk att den femtio man starka högvakten skulle göra motstånd, för de hade varken ammunition eller flintor till gevären. Arbetskommenderingarna var förlagda runt om i staden och gick övertagandet snabbt skulle dessa aldrig hinna samla sig till motstånd. Ställda inför fullbordat faktum borde de finna sig i att stödja kungen. Om delar av garnisonen steg ombord på båtar för att förskansa sig på något av forten på öarna utanför staden, skulle de beskjutas och sänkas. Det är lätt att få uppfattningen att Gustav III:s statskupp 1772 var en operettartad episod, men den genomfördes på blodigt allvar. De inblandade visste att de knappast hade kunnat överleva ett misslyckande. De var därför beredda att använda kraftfullt våld för att lyckas. Innan Toll lämnade Stockholm frågade hans uppdragsgivare honom varför han inte begärt någon personlig belöning för sin insats. Toll svarade: Det är en bisak. Om allt går väl, så glömmer man mig förmodligen icke. I motsatt fall kan jag ligga på sträckbänken eller stupstocken lika väl utan som med löften om belöning. Som tur var blev revolutionen oblodig och överrumplingen av Karlskrona kom aldrig att genomföras.

Sprengtporten blev mycket nöjd över rapporten och skrev i sin redogörelse att Tollen uträttade detta mästerligen. . .och öfver Carlskrona skickade han mig både ritning och disposition till en surprise [överrumpling]. Efter avslutat uppdrag var det dags för Johan Christoffer Toll att återvända till Kristianstad där han inom några veckor skulle bli kuppledare, men det är en annan historia.

/Anders

Källor:

Gillberg, Johan Lorents, Historisk, oeconomisk och geographisk beskrifning öfwer Christianstads Län uti hertigdömmet Skåne, Lund, 1767

Gustav III, Konung Gustaf III:s efterlemnade och femtio år efter hans död öppnade papper D. 2, Wahlström & Låstbom, Upsala, 1843

Lilliecrona, Carl Vilhelm, Fältmarskalken grefve Johan Christopher Toll: biografisk teckning, Hos L. J. Hjerta, Stockholm, 1849-1850

Mellander, Karl, Johan Christopher Toll som militär och politiker under Gustav III, Kurt Lindberg, Boktryckeriaktiebolag, Diss. Göteborg : Högsk.,Stockholm, 1933

Toll, J C, Händelserna i Kristianstad,1772

Bildkällor:

J. C. Toll, Nationalmuseum

Karta över Karlskrona, 1850. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Map_Karlskrona_Sweden.jpg

Författare: Anders och Anette Blidberg

Anders är författare, föredragshållare och guide på Simontorps Kulturvandringar. Anette är skribent, redaktör och guide på Simontorps Kulturvandringar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s