Attentatsförsöket mot den ryska flottan i Köpenhamn 1789

Gustav III:s krig mot Ryssland bröt ut sommaren 1788 och en rysk eskader under amiral Wilhelm von Dessin dröjde sig kvar i Öresund. Egentligen skulle den seglat till Medelhavet för att delta i det ryska kriget mot turkarna, men efter krigsutbrottet blev dess uppgift att tillsammans med den danska flottan störa de svenska transporterna till armén i Finland.

De tre konspiratörerna Lars Benzelstierna, William O`Brian och Thomas Shields

Hotet mot Skåne var påtagligt och i augusti 1788 hade ryssarna angripit Råå och Båstad. När vintern kom lade ryssarna till i Köpenhamn eftersom Danmark var allierat med Ryssland mot Sverige. Danmark ville undvika att slåss mot Sverige och efter ett symboliskt anfall mot Göteborg rådde vapenstillestånd mellan Sverige och Danmark.

Johan Christoffer Toll var ansvarig för försvaret av Skåne och för att skaffa underrättelser sände han hösten 1788 fänriken Lars Benzelstierna som hemlig agent till Köpenhamn. Benzelstierna hade varit student i Lund och var brorson till professor Karl Jesper Benzelius där, men hade visat sig vara stökig och föga studieintresserad. Han hade 1787 slagit in på den militära banan istället och kanske rekryterades han av Toll eftersom han var bekant med Gustaf d’Albedyhll, som var svensk chargé d’affaires i Köpenhamn. Benzelstierna och d’Albedyhll hade under studieåren i Lund båda varit inkvarterade hos Benzelstiernas farbror och kände varandra väl.

Det var Gustaf d’Albedyhll som först börjat fundera på möjligheten att attackera den ryska eskadern när den låg sårbar i hamn och föreslagit detta i ett brev till kung Gustav: Jag håller oförgripligen före, att själva elden torde böra utnyttjas emot dessa ryska ovänner, och sedan kriget verkligen utbrutit lärer det efter krigets regler vara även så lovligt att sätta dem i brand, som sådant ifrån Landskrona synes vara lätt att verkställa.”

Gustav d’Albedyhll fick inget gehör för denna idé men Benzelstierna arbetade vidare på uppslaget och när ett ryskt skepp i december frös fast sydväst om Ven såg han en chans. Den här gången avrådde d’Albedyhll eftersom vapenstillestånd just hade slutits med Danmark och menade att man borde inte provocera danskarna, men den mycket företagsamme Benzelstierna tog sig då vid jultid från Köpenhamn till Stockholm och lyckades få kungen intresserad av projektet. Kungen konfererade med sin bror hertig Karl och amiral Carl August Ehrensvärd och kom fram till att man borde göra ett försök. Benzelstierna sändes därefter till Skåne för att med Tolls hjälp genomföra en attack. Ett infruset örlogsskepp var som en isolerad fästning och kunde med sina kanoner bita ifrån bra. Eftersom isen inte bar kanoner ansåg Toll att man borde avblåsa anfallet. Under planeringstiden drev det ryska skeppet med isen mot Köpenhamn där resten av den ryska eskadern låg infrusen. Benzelstierna åkte därför tillbaka till Köpenhamn för att spana och den 24 januari 1789 rapporterade han till Toll att det var möjligt att genomföra ett brandattentat så att det såg ut som en olycka. Han tänkte köpa en engelsk kutter och låta den råka fatta eld så att det hela skulle se ut som en olycka. Med lite tur kunde även den danska flottan brinna upp. Toll tog kontakt med kungen som gav klartecken. Benzelstierna återvände den 10 februari till Köpenhamn och informerade d’Albedyhll, som bestämt avrådde då han ansåg planen för våghalsig och vägrade hjälpa till med pengar.  Men Benzelstierna gick inte att stoppa. Han återvände till Sverige och var tio dagar senare tillbaka i Köpenhamn med en direkt order till d’Albedyhll från finansminister Erik Ruuth att utbetala 12 000 Riksdaler.

Benzelstierna fick beloppet utbetalat i form av fyra växlar och gav sig iväg.  På en krog på Dybensgade lärde han känna krögaren Thomas Shields som förmedlade kontakten med den irländske skepparen William O´Brien som hade en lämplig båt att sälja. Både Shields och O´Brien drogs in i förberedelserna där Shields roll blev att vara tolk och att köpa in brandfarligt material. O`Briens skepp ”Alexander” var egentligen bara värt 2 000 Riksdaler, så Benzelstierna betalade ett rejält överpris, men fick å andra sidan fick han två hängivna medbrottslingar på köpet. Skepparen skulle flytta sitt skepp så nära de ryska skeppen som möjligt och därefter skulle Benzelstierna ordna en överdådig middag för de ryska befälen, antagligen på Shields krog. Det skulle serveras rejält med sprit och därefter skulle kuttern antändas och lösgöras så att drev mot de ryska skeppen. För att ytterligare öka O´Briens, och hans närmaste man Shields, entusiasm utlovade Benzelstierna extra prispengar för varje ryskt skepp som blev bränt. Attentatsmännen bestämde sig för att sätta planen i verket den 1 mars. O´Brien behöll befälet för skeppet och såg till att lasta det fullt med konjakstunnor och annat brännbart och tjärade båten ordentligt både utvändigt och invändigt. Toll som övervakade operationen från Landskrona fick besked om att allt var klart och begav sig till Bäckaskog för att inte väcka uppmärksamhet inför ”olyckan”.

Träsnitt från 1789 som visar hur Lars Benzelstierna grips

Dessvärre pratade O´Brien lite för mycket med köpmannen Laurentius Tauffe när han den 28 februari skulle lösa in växlarna och denne slog larm. Polisen häktade snabbt irländaren som under natten pressades på alla detaljer, men Benzelstierna var försvunnen. Han hade gömt sig hemma hos sin gamle vän d’Albedyhll som några dagar senare försökte smuggla ut honom, förklädd till portugisiske ministerns sekreterare. Han blev dock igenkänd och polisen lyckades förfölja honom tillbaka till d’Albedyhll hus dit polisen inte hade tillträde eftersom det tillhörde ambassaden. Den 4 mars utbröt en brand i d’Albedyhll grannhus och brandkåren ryckte ut med stort larm. I kaoset stormade en rysk trupp d’Albedyhll hus för att gripa den hatade mordbrännaren, men Benzelstierna kom än en gång undan. Jagad av ursinniga ryssar såg han ingen annan lösning än att anmäla sig frivilligt hos polisen nästa dag och spärrades in på Citadellet. Han låstes in i en cell som kallades för ”Struensees Vaerelse” eftersom den ökände kungliga läkaren suttit inspärrad där innan han avrättades 1772. De danska utredarna var inte imponerade av den kedjerökande och smutsige agenten Benzelstierna: Man maa frygte at der ser lige sort ud med hans Sjael, hans Moral og Religion. (Man kan befara att hans själ, moral och religion är lika svart). Under polisutredningen påträffades upplag av brandfarliga ämnen på sex ställen i staden som skulle lastats på O´Briens båt. Mot löfte om att inte utlämnas till ryssarna erkände Benzelstierna allt han anklagades för. Från dansk sida ville man fortfarande hålla sig väl med Sverige och affären tystades ner. O´Brien dömdes till döden, men fick sin hängning uppskjuten flera gånger och avled i fängelset. Shields dömdes att livet ut arbeta i järn i Köpenhamns fästning. Även Lars Benzelstierna dömdes till döden, men oväntat nog kom en nådeansökan från den ryska kejsarinnan. Straffet omvandlades därför till livstids fängelse på Munkholmens fästning vid Trondheim. Han släpptes 1796 och fick sjuk och åldrad återvända till Sverige där han avled 1808.

/Anders

Källor:
Frick, Lennart W. & Rosander, Lars, Det vakande ögat: [svensk underrättelsetjänst under 400 år], [Ny utg.], Historiska media, Lund, 1999

Nørby, Søren, Baron Benzelstierna og det mislykkede . brandattentat mod en dansk-russisk flådestyrke ved København i 1789, Siden Saxo, Rigsarkivet, nr 3, 2018

Took William, The Life of Catharine II, Empress of Russia, London, 1800

Bilder:
Det Kgl. Biblioteks billedsamling bs000170.tif Afværgelse af den svenske baron Benzelstiernas påtænkte brandattentat mod den danske og russiske flåde, Träsnitt från 1789

Wikimedia Commons, Portretten van Shields, Obrien en Benzelstierna, RP-P-2010-329-71.jpg

Författare: Anders och Anette Blidberg

Anders är författare, föredragshållare och guide på Simontorps Kulturvandringar. Anette är skribent, redaktör och guide på Simontorps Kulturvandringar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s