Lycka och sorg – om länsmansdottern Sara Beatas liv

Sara Beatas liv kan vid en snabb blick se ut att ha varit bra. Dotter till ”herr kronolänsman” Magnus Tostenberg. Gift med häradsskrivare Axel Holm och tillsammans fick de en stor familj på minst tio barn.

Men under ytan finns många livssorger. Pappa Magnus dog innan Sara Beata fyllt två år. Lillebror Johan Magnus dog bara tre månader gammal. Av Sara Beatas egna barn dog flera i tidig ålder. Visst kanske livet var bra men det var ingen dans på rosor för det.

Simontorp Östergård. Här föddes Sara Beata i maj 1780.

Sara Beata föddes en majdag 1780. Gustav III var svensk kung eller som hans fullständiga titel lyder: ”Gustaf, med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, etc., Arvinge till Norge, Hertig till Schleswig Holstein, Stormarn och Dithmarschen, Greve till Oldenburg och Delmenhorst, etc” Gustav III:s titel har inget med Sara Beata att göra men det visar hur viktigt det var med både familjens och enskilda personers anseende och hur omgivningens uppfattning om en påverkade livet.

Lilla Sara Beata föddes som äldsta barn till herr kronolänsman Magnus Tostenberg och hans hustru Anna Margareta Lundgren. Morfar Erich Lundgren var gästgivare i Broby i Östra Göinge härad.

Knappt två år senare, i mars 1782, dog fadern. Denne var ”Kronolänsmannen Ähreborne och wälacktade Magnus Tostenberg” och dog av tvinsot, bara 43 år gammal. Modern Anna Margaretha var vid det laget gravid med Sara Beatas lillebror, Johan Magnus, som föddes i juli. Tyvärr avled den lille gossen kort efter födseln.

Fadern hade efterlämnat en större förmögenhet så på kort sikt fanns det pengar, men Sara Beata och hennes mor stod utan försörjning. Lösningen blev att Anna Margareta gifte sig med makens efterträdare, Johan Magnus Lindell.

Med tanke på den tidigare födde gossen så bör denna lösning ha varit klar redan sommaren 1782, men giftermålet skedde i april 1783. Sara Beata hade nu fått en styvfar och efterhand kom familjen att utökas med flera (halv)syskon.

I tio-årsåldern flyttade Sara Beata och hennes familj till Hjärsås och 1798 stod bröllopet mellan henne och Axel Holm från gården Nymölla i Emitslövs socken. Axel Holm var hejderidare vilket är skogvaktare i statlig tjänst och han kom att göra karriär till kronolänsman. Sara Beata flyttade in på Nymölla gård i Emitslöv och här föddes alla tio barnen utom dottern Johanna Carolina som föddes i grannsocknen. Sara Beata var 21 år gammal vid äldsta dotterns födelse 1801 och 44 år när yngste sonen föddes 1824. Av de tio barnen dog tre söner i späd ålder. Johan Donat (f 1808, d 1809), Johan Donat (den andre, f 1812, d 1812, endast 1 dag gammal) och Franz Gustaf (f 1824, d 1824, 17 dagar gammal). Ytterligare en son Johan Donat (den tredje, f 1820) dog i en drunkningsolycka våren 1826 bara 5 ½ år gammal. Övriga barn uppnådde vuxen ålder, fem döttrar och en son.

Sara Beatas styvfar Johan Magnus Lindell dog i Hjärsås 1812. Återigen stod modern utan försörjning. Pension eller ens ålderdomshem finns inte vid denna tidpunkt. Lösningen blev istället att flytta till något av barnen. Det blev Sara Beatas äldsta (halv)bror Johan Magnus Lindell som fick äran att överta ansvaret som nytt familjeöverhuvud.

Johan Magnus hade blivit ”handlande” i Karlshamn. Till sin hjälp hade han pigor, drängar och bodbetjänter. Sedan tidigare bodde Sara Beatas mamma Anna Greta (Margareta) här med de yngsta syskonen och under något år hade även Sara Beatas äldsta dotter Anna Beata bott hos (halv)brodern. Även sonen Carl Axel Holm, den ende överlevande sonen i Sara Beatas barnaskara, flyttade in i Lindellska hemmet i Karlshamn för en tid. Bara 11 år gammal flyttade han hemifrån för att studera. Det gick bra för Carl Axel och han skrevs senare in i Lund 1830 och utbildade sig till lärare. Efter examen fick han tjänst vid Nya skolan i Malmö men dog en tid senare i ”häktik” år 1840, bara 26 år gammal. Hektik är ett av många namn på tuberkulos, TBC. Sjukdomen orsakas av en bakterie som orsakar infektion, ofta i lungorna. Tvinsot, lungsot, bröstsjuka är andra benämningar på sjukdomen i våra kyrkböcker.

Låt oss återvända till Karlshamn. När Johan Magnus Lindell överlät sin butik/affär någon gång under första halvan av 1820-talet fick bodbetjänten Carl Adolf Franck överta rörelsen. 1827 stod sedan bröllopet mellan Sara Beatas äldsta dotter Anna Beata och den nya ”handlanden” Carl Adolf Franck.

När Anna Beata och Carl Adolf gift sig fick de 1828 dottern Axeliana Gothilda. Några månader senare dog ”enkefru Anna Margaretha Lindell”, Sara Beatas mamma och Anna Beatas mormor. Anna Margaretha var 68 år gammal vid sin död i Karlshamn. Hon var sista länken till den familj där Sara Beata föddes. Pappa Magnus och lillebror dog ju redan 1782.

Men detta var inte enda sorgen under 1820-talet för Sara Beata och hennes man Axel Holm. Yngste sonen Franz Gustaf dog strax efter födseln 1824, bara 17 dagar gammal. Året efter, 1825, flyttade sonen Carl Axel hemifrån för att studera och i maj 1826 dog näst yngste sonen, Johan Donat i en olyckshändelse, ”Druncknad på en gång i Helge-å vid Nymölla”. Kvar på gården i Nymölla, Emitslöv, fanns då bara föräldrar och de yngsta döttrarna.

Dottern Maria Gustafva var nu vuxen men flyttade inte hemifrån, inte ens till släktingar. Det kan bero på att hon var sjuklig. Våren 1831 dog ”mamsell Maria Gustafva Holm från Nymölla”, 28 år gammal i ”wattusot”. Vattusot är en gammal beteckning på att kroppen samlar på sig vätska. Det kan i sin tur bero på olika sjukdomar såsom hjärtsvikt eller njur-sjukdom.

1830-talet började i alla fall med glädje för Sara Beata. I november gifte sig dottern Eleonora med ”commissarie ock kronolänsman herr” Carl Gustaf Berthelius. Dessutom hade Anna Beata och hennes man Carl Adolf Franck i Karlshamn fått ytterligare en dotter i slutet av maj samma år, Ida Elisabeth Beata. Men säg den lycka som varar.

1835 separerade paret Franck. Anna Beata flyttade in i hus nr 58 (kvarter Europa) i Karlshamn med sina två döttrar. I husförhörslängden noterade prästen följande: ”[hon] har uti ondt sinne öfvergift sin man.” Ganska snart fick yngsta dottern, 6-åriga ”flickan Ida Elisabeth” Franck flytta till sina morföräldrar i Emitslöv. Äldsta dotter Axeliana Göthilda flyttade in hos farmor i Karlshamn. Här bor också några fastrar till henne och här kom hon att bo kvar resten av sitt liv.

Deras pappa, Carl Adolf Franck bodde kvar i Karlshamn till 1836 då han flyttade till Jönköping. Han flyttade till sin bror Johan Jacob, ”handlande Frank”, i Jönköping, och blev säkert till hjälp för honom där. Han dog 9 april 1853, bara 56 år gammal.

Sara Beatas dotter Eleonora Holm och hennes make Carl Gustaf Berthelius bildade familj och efter några år i Hjärsås socken hamnade de i Broby där CG Berthelius fått tjänst som kronolänsman. Åtta barn föddes i familjen mellan 1831 och 1843. Bara något senare dog Berthelius av slag, i april 1845, endast 40 år gammal. Änkan och barnen bodde under några år i Denningarum innan de flyttade iväg från socknen. I utflyttningslängden skrivs de som utflyttade till Knislinge i mars 1848. Änkefru Berthelius … med 4 gossar och 2 flickor”. Enligt obekräftade källor dog Eleonora Berthelius, f Holm redan 1848 i Hjärsås. Där finns inga kyrkoböcker kvar då de har brunnit upp.

Sara Beatas dotter Johanna Carolina Holm hade hunnit bli ganska gammal, 32 år, innan det ståndade till bröllop för henne men en vårdag 1838 var det dags. Vid giftermålet bodde hon på Nr 6 Broby. Det innebär att hon bodde hos sin syster Eleonora Holm och hennes man Kronolänsmannen C G Berthelius. Johanna Carolina gifte sig med häradsskrivare Johan Fredrik Lindström från Hjärsås. De bodde i Hjärsås på nr 3 resten av sina liv och kom att bli en trygg punkt för syskonskaran.

Sara Beata och hennes man Axel Holm har lyckats gifta bort de flesta döttrarna och kvar hemma fanns bara yngsta dottern Sophia Augusta och deras fosterdotter, barnbarnet Ida Elisabeth Beata Franck. De hade bott något år i Kristianstad men det gamla paret börjar bli till åren komna och i början på 1840-talet bodde de åter i Broby, grannar med både dottern Eleonoras familj och Sara Beatas (halv)bror C.G. Lindell. 1841 kom äldsta dottern Anna Beata inflyttande, denna gång från Stockholm för att återförenas med sin yngsta dotter.

Den förre häradsskrivaren Axel Holm dog den 16 november 1843. Han var då 70 år gammal och uppges som död av ”ålderdom”. Den 1 oktober 1845 dog även Sara Beata, 65 år gammal av bröstsjuka (vilket ofta betyder tuberkulos). Hon hade då bara fyra döttrar kvar i livet. Anna Beata med sitt struliga äktenskap, Eleonora som nyligen förlorat sin make och stod ensam med sex omyndiga barn, Sophia Augusta som ännu inte blivit gift och Johanna Carolina som verkar haft ett stabilt liv i Hjärsås.

Johanna Carolina och hennes make, häradsskrivare Johan Fredrik Lindström, blev fosterföräldrar åt Eleonoras yngste son Julius Fritioff Valentin. Han blev också häradsskrivare och gifte sig 1880 i Hjärsås församling.

Officiellt flyttade Sophia Augusta till Hjärsås i december 1853 där hon bodde hos sin syster Johanna Carolina Lindström, f Holm. Husförhörslängderna är uppbrunna, men det finns längder över nattvardsgäster och där finns Mademoiselle Sophie Holm med redan för året 1846 och framåt. Från år 1850 är även mademoiselle Berthelius inskriven. I längderna från 1851 står det utskrivet att det är ”mselle Gustafva Berthelius”, alltså äldsta dotter till Eleonora. Här saknas Sophie Holm så hon bör vara avliden före 1851. 

Johan Fredrik Lindström fick avsked 18 augusti 1876. Hustrun Johanna Carolina Lindström f. Holm, dog av astma vid 73 års ålder 1879. Nästan femton år senare, den 1 januari 1891, dog hennes make Johan Fredrik Lindström av ålderdomssvaghet vid 81 års ålder. I kyrkboken noteras att han är ”Riddare af Kongl. Wasa Orden”.

Äldsta barnet i syskonskaran, Anna Beata bodde kvar i Broby tills 1854 då hon flyttade till Lund. I utflyttningslängden skrivs hon som änkefru så hon bör ha fått besked om att maken Carl Adolph Franck dött i Jönköping. Hennes yngsta dotter Ida Elisabeth Beata hade flyttat till Lund 1852, 22 år gammal. Här skrivs hon in som Mamsell Ida E.B. Franck och noteras bo ”hos fru Kullberg”.

Det var en Charlotta Kullberg, änka efter hovpredikanten Kullberg.  Ida Franck bodde kvar som Mamsell hos familjen Kullbergs yngre familjemedlemmar till sin död 18 juni 1891. Hon dog av en livmodertumör, 61 år gammal.

Fru Kullberg var en känd modehandlerska som 1834 öppnade modehandel i Lund för att försörja sig och sina barn. I flera decennier sydde hon kläder för högsta societeten i Lund. Rimligen arbetade Ida Franck i Kullbergs modebutik.

Hennes äldre syster Axeliana bodde hela sitt liv i Karlshamn omgiven av den äldre kvinnliga delen av sin fars släkt. Fastrarna dog1882 (december) respektive 1883 (maj) och Axeliana själv dog ett decennium senare, 15 mars 1895. I dödboken tituleras hon då som ”Modehandlerska” och dör av Pneumonia acuta (akut lunginflammation). Redan i folkräkningen från 1880 benämns hon med titeln modehandlerska. Hon skrivs då in med namnet Axeliana Götilda Franck. Roligt att båda systrarna på var sitt håll troligen arbetade med mode! Deras mormor Sara Beata kanske ler från sin himmel. Det blev inte så illa ändå!

Man kan läsa mer om hennes föräldrar här: https://historiafransimontorp.wordpress.com/2021/02/16/en-lansmansgard-ar-1780/

/Anette

Källor:

Emmislövs kyrkoarkiv
Folkräkning 1880 – Karlshamns församling, Blekinge län
Glimåkra kyrkoarkiv
Hjärsås kyrkoarkiv
Jönköpings Kristina kyrkoarkiv
Karlshamns kyrkoarkiv
Lunds domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
Malmö S:t Petri kyrkoarkiv
Sjöström, Carl, Blekingska nationen 1697-1900: biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik, Lund, 1901
Sjöström, Carl, Skånska nationen före afdelningarnes tid (1682-1832) [Elektronisk resurs] : biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik, Lund, 1897; http://runeberg.org/skn16-1832/
http://www.wikipedia.se. Uppslagsord Charlotte Kullberg. Läst 2021-03-17. (Originalkälla: Du Rietz, Anita, Kvinnors entreprenörskap: under 400 år, 1. uppl., Dialogos, Stockholm 2013)
http://www.wikipedia.se. Uppslagsord Gustav III. Läst 2021-03-17.
http://www.wikipedia.se. Uppslagsord Tuberkulos. Läst 2021-03-17.
http://www.wikipedia.se. Uppslagsord Vattusot. Läst 2021-03-17.
Östra Broby kyrkoarkiv