Lisbeths nejlikor

I månadsskiftet juni/juli börjar de små rosa nejlikorna blomma i resterna av Lisbeth och hennes make Åkes trädgård. Varför är trädgården borta och vem var Lisbeth?

Vi börjar med trädgården. Den hörde till en av gårdarna i Simontorp och en gång i tiden låg alla byns tre gårdar samlade runt den gamla bytomten, på det som vi idag använder som vedbacke. Lisbeth och hennes familjs hus flyttades i samband med laga skiftet 1838 och byggdes upp nån kilometer söderut men ännu kan man se spår av trädgården. Det finns ett äppelträd, någon nyponros och så de vackra nejlikorna.

Lisbeth var den sista bondmoran på gården innan den flyttades och hon var gift med Åke och därför kallar vi just den hörnan av vedbacken för ”Åke och Lisbeths”.

De vackra nejlikorna.

Lisbeth föddes i Lönsboda, Örkeneds socken den 14 juli 1799 som äldsta dotter till Ola Svensson och hans hustru Kjersti Pehrsdotter. Hon hade en tre år äldre bror Sven och sen föddes ytterligare sju småsyskon i familjen, varav två dog i späd ålder. Innan yngsta broderns födelse hade Lisbeth gift sig med Åke Andersson från Simontorp.

Åkes pappa Anders Jönsson hade köpt upp alla tre gårdarna i Simontorp och de tre sönerna Jöns, Sven och Åke fick var sin gård när de gifte sig. Vigseln mellan Åke och Lisbeth skedde i november 1817. Lisbeth var då 18 år gammal, Åke var 23 år och Åke benämns som dräng och rusthållare.

Tillsammans fick de tolv barn. Lisbeth var 19 år vid äldsta barnets födelse och sen kom barnen med något års mellanrum ända till yngsta dotterns födelse då Lisbeth var 43 år gammal.

Hela barnaskaran: Nilla (född 1819), Sissa (f 1821), Anders (f 1823), Else (f 1825), Nils (f 1827, d 1833), Agda (f 1829), Karna (f 1832), Nils (f 1834), Ola (f 1836), Tvillingarna Pehr (f 1839) och Kerstin (f 1839, d 1840) och yngsta dottern Emilia/Emma (f 1842, ses under båda namnen i kyrkböckerna).

Man kan tänka sig att livet var tufft för det unga paret. Under flera år hade det varit stor nöd då vädret slagit fel. Våren 1816 var sen och kall och matbristen stor. Åren 1818, 1819 och 1826 kom med rejäl torka som slog ut mycket av skörden. Det sistnämnda året sinade brunnarna i Hunshult i grannsocknen Örkened, Lisbeths födelsesocken. Missväxten var svår, även i Glimåkra socken. Kyrkoprotokoll från 22 april 1827 visar att 15 av de mest behövande åborna (självägande bönder) i Glimåkra socken skulle få nödhjälp (lån) från kyrkan. Att det bara blev femton som bedömdes behöva hjälp berodde på att regeringen skulle dela ut hela 28 000 riksdaler i lån till behövande för att kunna köpa bröd och utsäde till 1827 års sådd och huvuddelen av Glimåkras befolkning ansågs kunna få del av denna hjälp istället för av socknens lokala bistånd.

När laga skifte genomfördes i Simontorp år 1838 delades familjens gård i två delar. Åke behöll den ena delen (1/4 mantal) och sonen Anders fick den andra halvan (1/4 mantal). Kanske hoppades familjen att man då skulle få dubbel tilldelning av mark? Marken delades dock inte efter hur många ägare/boende utan efter värde och därmed blev inte tilldelningen större än om gården varit odelad. I skifteshandlingarna finns det beskrivet om hur det bråkades mellan Åke och hans bröder Sven och Jöns.

Laga skiftet innebar att gård nr 3 skulle flyttas söderut och bilda det som idag är Simontorp Södergård. Där finns idag en större gårdsplan med två boningshus och flera uthuslängor. Det ena boningshuset ägde Åke och hans son Anders var sin halva av. Rent praktiskt gick man till väga så att man plockade ner husen bit för bit och satte ihop de igen på den nya platsen. Södergårdshusen har alltså stått på vår vedbacke tidigare!

Eftersom Anders bara var 15 år då skiftet genomfördes så blev det nog aldrig någon delning av hus och ägor i praktiken, men tanken var nog att han skulle bruka gården i sinom tid. Så blev det aldrig, men mer om det senare.

Åke och Lisbeth hade i slutet av 1830-talet hunnit få en stor familj, men alla barnen hade inte överlevt. Av tvillingarna Pehr och Kerstin som föddes 1839 dog lilla Kerstin vid åtta månaders ålder i ”bröstsjuka”. Även sonen Nils (f 1827) hade dött bara fem år gammal. Det står ingen dödsorsak angiven men det var inte ovanligt att små barn dog i sjukdomar eller olyckor. Både kikhosta och scharlakansfeber härjade i socknen och flera barn dog i sjukdomarna, även om Simontorp verkar ha klarat sig relativt bra.

Men nödåren var inte förbi…

Mitt under höskörden i juli 1844 började en intensiv regnperiod. Det regnade månader i sträck och ”stora fält var översvämmade, hö och säd låg flytande och förstört på marken”. Även potatisen drabbades, av potatissjuka, och kunde inte ätas. En tröst var att den kunde brännas till brännvin och husbehovsbränning var fortfarande tillåtet, men brännvin mättar dåligt.

Året därpå blev ett torrt år och skörden blev ännu en gång mager. Läget var förtvivlat med två sådana år på varandra. Säd och mjöl kunde bara köpas i kuststäder som fick leverans från utlandet och dessa leveranser sålde slut snabbt.

Landshövdingen i Kristianstad, Georg Ludvig von Rosen, ordnade sockenstämma i Lönsboda 21 april 1847. Han förklarade att sockenborna brände alldeles för mycket brännvin. 80 åbor hade anmält brännvinstillverkning år 1846 och totalt hade de en kapacitet på 1 819 kannor brännvin, ca 4 730 liter. Samtidigt härjade nöden stort bland backstugusittare och inhyseshjon. Torpare lindrade sin hunger med onaturlig föda (troligen barkbröd). Orsaken ansågs vara felslagen potatisskörd, dyrtid och brist på arbetsförtjänst (låg lön).

Landshövdingen Georg Ludvig von Rosen, tecknad 1840 av Maria Röhl.

Lisbeth och Åke ägde en egen gård och ansvarade för sin egen försörjning, men när skörden slår fel flera år i rad är det nog tufft med många barn att mätta. Våren 1847 var en svår tid även i Simontorps by. Den 21 mars avled Åke och Lisbeths son Anders, 24 år gammal. Åtta dagar senare tog Lisbeth sitt sista andetag. Bara någon vecka senare dog även Åkes bror, Sven Andersson på granngården. Kanske gjorde undernäring dem känsligare för sjukdom?

Lisbeths granne och svägerska, Nilla Nilsdotter (1795-1879), gift med Sven Andersson.

Dödsfallen drabbade familjen hårt och Åke tvingades sälja gården men han bodde kvar som inhyses med de yngsta fyra barnen. De övriga fick ge sig ut och arbeta som pigor och drängar i granngårdarna. Yngsta dottern Emilia var bara fem år gammal och såg sin familj upplösas.

Lisbeths sista år hade varit svåra och i familjen hade dottern Else drabbats av reumatisk värk och varit en tid på lasarettet i Kristianstad. Några glädjeämnen fanns ändå att glädja sig åt. De äldsta döttrarna Nilla och Sissa hade hunnit gifta sig och första barnbarnet hade fötts, Sissas dotter Kerstin.

Men vad hände med Lisbeths och Åkes övriga barn efter Lisbeths död?

Nillas make var åbo Per Tuvesson i Broby (gifta 1843). Nilla flyttade till Broby men paret skiljdes efter några år. I juli 1852 födde Nilla en son utom äktenskapet som dog bara några veckor gammal. Vintern efter gifte Nilla om sig med Nils Persson från Drakeberga och i mars 1853 emigrerar de till Amerika. Deras vidare öden är okända.

Sissas make var Niklas Olsson, född i Mölleröd i Glimåkra socken (gifta 1846). Niklas och Sissa kom att bo kvar i Simontorp och fick sex barn. Det noteras att de bor i ett gatehus under gård nr 3 och de betecknas som fattiga eller inhyses under större delen av sina liv.

Sonen Anders köpte (eller snarare fick överta) halva familjens gård vid 15 års ålder och stod som ägare av denna halva till sin död nästan ett decennium senare. Han dog vid 24 års ålder och det har inte noterats någon dödsorsak i kyrkböckerna. Runtom i Glimåkra och dess grannsocknar finns mässling, kikhosta och lunginflammation angivna som dödsorsaker, främst bland barn och äldre personer. När farbrodern Sven avled några veckor senare noteras halssjuka som orsak. Det verkar troligt att det grasserade någon smittsam sjukdom som tog Anders, hans mamma Lisbeths och farbrodern Svens liv inom loppet av några veckor. I vilket fall som helst så avled gårdens utsedda övertagare och de yngre bröderna var för unga. Nästa bror i syskonskaran var Nils, som bara var tretton år gammal. Gården köptes av Pehr Ingemansson år 1849 och den kvarvarande familjen övergick till att bli inhyses hos den nye ägaren.

Dottern Else var vid moderns död 22 år gammal. Hon hade som nämnts fått åka till lasarettet i Kristianstad för sin reumatiska värk några år tidigare. Värk och smärta bör ha hämmat henne från unga år, men hon flyttade 1845 till Nöbbelöv i Broby socken och blev piga hos sin moster Bengta och hennes familj. Else är svårfunnen i kyrkböckerna eftersom det saknas böcker och dessutom har det brunnit i arkiven i Knislinge och Hjärsås dit hon snart flyttade. Men i mars 1854 gifte sig Else med John Svensson och de bildade familj och fick fyra barn. Dessvärre blev de två yngsta, tvillingarna Ingri och Elise bara några dagar gamla. Familjen är bofast i ett torp under Westerlöfs nummer 13 i Kviinge socken under flera decennier. När dottern Karna emigrerade till Schleswig-Holstein så flyttade föräldrarna till ”Minisota, Cisago Lake. (Bör vara Minnesota, delstat som gränsar till the Great Lakes. Förr kallades en av sjöarna för Chicago Lake.) Troligen var det också dit som äldsta sonen Anders emigrerat några år tidigare. Else och Johns vidare öden är okända.

Dottern Agda var arton år gammal när brodern och modern dog. Hon hade arbetat en tid hos systern Sissa och hennes make Niklas som nyligen fått sitt första barn. På hösten 1847 flyttade hon och lillasyster Karna till Västraby i Emmislövs socken där de blir pigor. Agda flyttade lite fram och tillbaka under några år, Knislinge, Hjärsås och sedan till Kviinge socken där hon var piga under fyra år, 1850–1854, innan hon flyttade till Köpenhamn. Agda var då 25 år gammal och här tar spåret slut. Hennes vidare öde är okänt.

Dottern Karna var bara femton år gammal när hon flyttade till Västraby i Emmislövs socken med storasyster Agda för att bli piga. Efter några år flyttade hon till Nöbbelöv i Broby socken och blev piga hos sin (då avlidna) moster Bengtas familj. Karna bodde några år där innan hon skrevs hemma hos fadern i Simontorp ett år och sedan till Västraby igen, på samma gård som några år innan. Året efter blev hon piga på en granngård i Västraby innan hon i oktober 1855 noterades för flytt till Danmark. Här försvinner spåren efter Karna.  

Sonen Nils var bara tretton år då modern dog. Han och de yngre syskonen bodde kvar med pappa Åke som inhyses hos den nye ägaren. Vid 17 års ålder flyttade Nils till Kviinge socken. I samma socken bodde redan de äldre systrarna Else och Agda. Rimligtvis har de lämnat goda referenser så att brodern kunde få arbete. Nils blev dräng på Almö, Kviinge nr 4 men två år senare flyttade han vidare till Knislinge. Enligt utflyttningsattesten var han ”välfrejdad” och har ”enligt egen uppgift vistats några veckor i Broby hos Sandberg”. Han har tagit nattvarden, var ”för ung” för äktenskap och var vaccinerad. Här försvinner tyvärr spåret efter Nils.

Sonen Ola var elva år gammal 1847. Han bodde kvar hemma med pappa Åke till arton års ålder då han flyttade till Kristianstad där spåret tyvärr tar slut.

Yngste sonen Pehr var åtta år gammal när modern dog. Sjutton år gammal flyttade han till Kviinge, till Westerlöfs gård, Jordstugan, nr 20. Här noterades Pehr som dräng, inflyttad 1856. Redan året efter flyttade han vidare till Kristianstad. Här tar tyvärr spåret slut och Pehrs vidare öde är okänt.

Yngsta dottern Emilia var bara fem år gammal då brodern och modern dog. Emilia eller Emma som hon ibland skrevs som, bodde kvar hemma hos pappa Åke ända tills hon 1867 gifte sig med Bengt Olsson. Han hade då varit dräng i granngården i Simontorp. Emilia och Bengt fick med tiden en rätt stor familj med sju barn. De tre äldsta sönerna föddes i Simontorp och här noterades familjen som ”arbetare” så de ägde inte något eget torp.

1872 flyttade familjen till Gamlarp i Glimåkra socken. Här benämndes de torpare och hade alltså ett eget litet hus och här föddes de fyra yngsta barnen. Emilia och Bengt bodde kvar i Gamlarp i över 50 år, ända fram till 1925. Den sista tiden bodde paret på ålderdomshemmet i Glimåkra och Bengt avled där 1928 och Emilia 1931.

Det var alla Lisbeths barn, men Åke hade faktiskt ytterligare en dotter, Bolla.

Den lilla flickan Bolla föddes i juli 1814 av mamma Sissa Andersdotter från Tockarps ryttartorp med Åke Andersson från Simontorp som namngiven fader. Mamman Sissa var 33 år enligt födelseboken och pappan Åke Andersson var då knappt 20 år. Sissa var piga hos Åkes föräldrar men var inte det gifte som de önskat sonen. Tre år senare gifte sig Åke istället med Lisbeth Olasdotter från Lönsboda.

Bolla flyttade 1854 in på ett torp i Simontorp med sin familj. Vid denna tid var faderns hustru Lisbeth död sedan några år och det svårhanterliga släktskapet verkade inte besvära någon. Bollas halvsyster Sissa bodde i granntorpet och en annan halvsyster, Emilia, blev fadder åt Bollas son Sven som föddes 1858.

Rent arvsrättsligt var det viktigt om barnet var äkta eller oäkta och i 1734 års lag definierades ett barn som oäkta om det föddes utanför äktenskap och utan trolovning eller löfte om äktenskap. Å andra sidan fanns det i det här fallet inte mycket arv att få!

Bollas pappa och Lisbeths make, Åke Andersson, dog 1869-09-11 och hade då hunnit bli 75 år gammal.

Sammanfattningsvis fick familjen det tufft efter Lisbeths (och sonen Anders) död. De halvvuxna barnen fick tidigt ta tjänst som pigor och drängar runtom i bygden. Men familjesammanhållningen verkar ändå varit god. Syskonen återfinns i gårdar nära varandra och verkar ha hjälpt varandra till arbete. Äldsta dottern Sissa och yngsta dottern Emilia kunde stanna kvar i Glimåkra socken, medan övriga fick skapa sig en framtid någon annanstans. I flera fall emigrerade Lisbeths barn och barnbarn till Amerika, Tyskland och Danmark. Idag finns hennes ättlingar runt om i världen, men ännu finns Lisbeths nejlikor kvar i Simontorp.

I resterna av Lisbeth och Åkes trädgård finns ett äppelträd, någon nyponros och så de vackra små rosa nejlikorna som vi kallar Lisbeths nejlikor.

/Anette

Källor:

Kyrkoarkiv, Emmislövs socken
Kyrkoarkiv, Glimåkra socken
Kyrkoarkiv, Kviinge socken
Kyrkoarkiv, Örkened socken
Kyrkoarkiv, Östra Broby socken
Landsarkivets vägledning till Fader: okänd, 2007, Reine Rydén, Landsarkivet i Uppsala
Lazarus, Svenska millionärer: minnen och anteckningar. 3,, Stockholm, 1898 (pseud. för Carl Fredrik Lindahl)
Lundberg, Torsten, Bilder och blad ur Glimåkra sockens krönikebok. 2, Omkring 1560-[1828], Kristianstad, 1925
Röhl, Maria (1801–1875), Landshövdingen von Rosen, 1840, Kungliga biblioteket
Simontorps gårdsarkiv. Skifteshandlingar och fotografier.
Staël von Holstein, Joachim, Herrgårdsliv i Skåne för hundra år sedan: Överste Joachim Staël von Holsteins dagböcker, Scania, Malmö, 1933
Tomenius, John, Bland göingar på 1800-talet: Byaliv i Göinge, del 2 : bland backstugusittare, dragoner, illgärningsmän, torpare, hantverkare, handelsmän och bönder, Monitor-förl., Kristianstad, 2002

Latin, grekiska och malaria i Glimåkra

Pehr Trulsson hade ett spännande men också dystert levnadsöde. Bondpojken från Målen i Östra Göinge studerade latin och grekiska i Lund och tog filosofie doktorsexamen 1877. På en vetenskaplig resa till Italien drabbades han av malaria.

 

resenär_del av NMH 138_1968_
En samtida resenär på resa i Europa. Nationalmuseum. 

Malaria betyder ”dålig luft” och kallades förr ofta för sumpfeber eller frossa. Malaria är fortfarande en stor smittsam sjukdom som drabbar över 200 miljoner människor varav ca 660 000 dör varje år.

Ännu in på 1800-talet var malaria en folksjukdom i Sverige. Den var vanlig längs Östersjökusten och även våtmarksområdena runt Kristianstad var hårt drabbade. Malaria fanns runt om i Europa ända fram till 1920-talet. Sjukdomen orsakas av en mycken liten parasit och sprids av myggor som först sticker en smittad och därefter en frisk person. Myggor som kan sprida malaria finns fortfarande i Sverige men bär inte på smittan. I slutet av 1800-talet dikades våtmarker ut, till exempel runt Kristianstad, där även en del av vallgravarna och kanalerna fylldes igen. Under samma tid blev bostäderna bättre och det blev mindre vanligt med djurhållning i bostadsområdena vilket ytterligare minskade mängden mygg. Så småningom dog smittan lyckligtvis ut i Sverige. Det sista kända fallet av malaria där patienten smittats i Sverige, skedde 1933. De som därefter insjuknat har smittats utomlands.

Pehr Trulsson Molhems liv slutade i malaria en augustidag 1884, men det började i en liten by som heter Målen i Glimåkra socken den 25 maj 1843. Han föddes som näst äldste son i en familj som bestod av mor och far och totalt fem bröder. Äldste brodern Bengt tog över gården, men dog strax därefter i nervfeber 1869. Brodern Sven dog 1868, oklart varför, och brodern Jöns dog 1877 i sockersjuka (diabetes).

Pehr Trulsson skrevs in vid skånska nationen vid Lund 1868 och troligen var det då han lade till Molhem som efternamn. I början av sin studietid var han mantalsskriven hemma i Målen, men 1874 gick flyttlasset till Halland och Okome prästgård (nu i Falkenbergs kommun). Där stod bröllopet med prästdottern Aurora Wilhelmina Carlsson. Deras dottern Bertha Wilhelmina föddes samma år, men dog i maj 1876. Dessvärre dog hustru Aurora några månader därefter, 21 september 1876, och Pehr Trulsson Molhem stod utan familj igen.

Han bodde kvar hos hustruns familj i Okome prästgård och tog filosofie doktorsexamen 1877. Året därpå flyttade han vidare till Göteborg. Folkräkningen i Göteborg år 1880 visar att han bodde i hus nummer 38 i 2dra rote/qvarter vid Kungsgatan nr 23, med noteringen att han ”vistas i Skåne”.

Kungsgatan 23 ligger ca 100 meter från domkyrkan i Göteborg och innanför vallgraven. Det var inte heller långt till Göteborgs Högre Allmänna Läroverk där han tillträdde en tjänst som vikarie och extralärare. Han kom att arbeta där till sin död, men han sökte ordinarie tjänster som lektor i latin och grekiska i både Örebro och Karlstad men utan lycka.

Pehr Trulsson Molhem var intresserad av kulturhistoria och skrev artiklar som publicerades i regionala tidskrifter. Han var också en berest man. Under sin studietid hade han varit en termin i Leipzig och sommaren 1884 var han på en vetenskaplig resa till Rom. På hemväg besökte han sin pappa Truls och den yngste brodern Olof med familj och avled i Knaggatorpet i Glimåkra socken, bara 41 år gammal. ”Djupt sörjd och saknad av oss och många vänner” som det noterades i dödsannonsen i Kristianstadsbladet.

I kyrkoboken skrev prästen följande notering: ”Efter en vetenskaplig resa till Italien och under besök hos sina anhöriga insjuknade och dog han härstädes af Malaria. Död i Glimåkra efter en utländsk resa.

Att malaria var och är en fruktad sjukdom visas också av att Nobelpriset i fysiologi/medicin inte mindre än fem gånger har gått till forskningsgenombrott som kan härledas till malaria (1902, 1907, 1927, 1948 och 2015).

/ Anette

Källor:

Digitaliserade svenska tidningar, http://www.tidningar.kb.se: Fyris 1883-01-24,
Tidning för Wenersborgs Stad 1881-11-21, Nya Dagligt Allehanda 1884-08-06, Kristianstadsbladet 1884-08-06
Folkräkning 1880 – Göteborg Stadens rote 2, Göteborgs och Bohus län
Glimåkra kyrkoarkiv
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/malaria/ Läst 2019-02-17.
https://archive.org/stream/sknskanationen00sjoegoog/sknskanationen00sjoegoog_djvu.txt, läst 2019-02-15. Student nummer 5412. (Här står dock att Per är ogift, men han är då änkling.) SKåNSKA NATIONEN 1833-1889 BIOGRAFISKA OCH GENEAL0GISKA ANTECKNINGAR, Lund 1904

Klicka för att komma åt 1882.pdf

https://ibg.uu.se/digitalAssets/88/a_88374-f_Svenneback-Tess-report.pdf. Läst 2019-02-17.
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/flugorochmyggor/
malariamyggor.80.html
, Läst 2019-02-17.
Nationalmuseum NMH 138/1968, del av en skiss av George Teodor Chiewitz
Okome kyrkoarkiv

 

Modern som fick tio års straffarbete

Hustru Bengta Bengtsdotter i lilla byn Kilinge såg ut att leva ett normalt familjeliv. Hon och maken Nils Trulsson hade varit gifta i nästan 15 år och hade fyra barn ihop när Bengta häktades och dömdes för att försökt förgifta sin make. Straffet blev 10 års straffarbete efter att först ha fått 28 dagar på ”vatten och bröd”.

 

spinnhusflicka,_nordquist_1800
Spinnhusflicka, av Pehr Nordquist, ca år 1800

Domen kom i januari 1856 och någon månad senare skrevs Bengta in vid centralfängelset på Norrmalm i Stockholm, beläget ungefär där Norra Bantorget ligger idag.

De flesta av fångarna hade dömts för lösdriveri och prostitution och var så kallade arbetsfångar. Arbetsfängelse kallades avdelningarna som var för lösdrivare och andra som inte kunde försörja sig eller betala skatt. Fångarna skulle arbeta och på det sättet hållas i Herrens tukt och förmaning.

På fängelset fanns också straffångar som dömts för stölder, mord eller förgiftningsbrott som i Bengtas fall. De var dömda till den strängare formen av fängelse, straffarbete. Avdelningarna för dessa fångar kallades ibland för tukthus eller straffarbetsfängelse. Totalt fanns det ca 300 kvinnor samlade i ett tiotal rum.

I kyrkboken står det att Bengta flyttades ”till Tukthus, 1856”. Bengta satt större delen av sin strafftid i rum nummer 4. Fångarna förvarades i stora rum med minst ett 40-tal kvinnliga fångar samtidigt.

Fångarna fick hela och rena kläder som de själva förväntades laga vid behov. ”Bostaden” skulle vara ren och ”luftig” och de fick ersättning för det arbete som de tvingades utföra. Arbetstiden var ”från kl. 5 om morgonen till kl. 8 om aftonen med vissa stunders hvilotid”.

Fångar indelades i olika klasser beroende på vilken typ av brott de straffades för. De som arbetade bra och var välartade kunde få det något bättre. De som var lata eller begick brott inom fängelset kunde straffas med tyngre arbete, kroppsaga, mörk eller ljus cell under längre tidsintervall. På arbets- och straffängelset Norrmalm bestod arbetet i huvudsak av tillverkning av kläder. Fångarna beredde ull, häcklade lin, spann, sydde och stickade strumpor.

Bengta var inte ensam om brottet där hon försökt förgifta sin make. Pigan Nilla Niklasdotter som arbetade hos Bengta och Nils familj dömdes för medhjälp till förgiftningsbrottet. Hon dömdes till tre års straffarbete och tillbringade sina tre år i rum nr 3 på samma fängelseanstalt. Nillas fångrum hade så många som minst 53 st personer vid nattvardstillfället den 16 september 1857.  Det måste ha varit trångt.

Prästen har noga antecknat när respektive fånge tog emot nattvarden. Bengta är noterad tretton gånger under sin strafftid och de sista åren kan man se att hon var en av få fångar som suttit längre än fem år i fängelset.

Varken Nilla eller Bengta var tidigare straffade. Ingen av dem kunde skriva, men båda kunde läsa skriven text. De hade också uppfört sig ”Godkändt” under sin fängelsetid. Nilla släpptes 1859 och Bengta fick sitta kvar till 1866.

Det är oklart om Bengta fick träffa sina barn under fängelsetiden, men barnen var små och till Stockholm var det långt. När Bengta häktades var äldste sonen Jöns 12 år gammal och yngsta dottern Karna 6 år. Den förgiftade maken verkar ha klarat sig bra för han överlevde och tog hand om barn och gård. Några år in på Bengtas strafftid utverkade Nils skilsmässa.  Året efter, 1863, flyttade han till Tjörnarp med en granndotter i Kilinge som tjänat som piga hos honom och barnen. De gifte sig och åkte till Amerika.

Barnen hade växt upp och flyttat hemifrån när Bengta väl återkom till nordöstra Skåne. Sönerna har gift sig och fått familjer och verkar ha fungerat väl i bygemenskapen. Kanske var det den lilla sex-åriga Karna som for mest illa av moderns långa frånvaro.

Karna var nämligen den som har svårast att leva ett ordentligt ordnat liv med flera barn födda utanför äktenskapet. Hon hade bosatt sig i litet torp med sina barn och något år efter avtjänat straff flyttade modern in. Kanske kunde Bengta passa barnbarnen medan Karna ordnade försörjning åt den växande familjen.

Pigan som dömdes för medhjälp, Nilla, hade svårt att återgå till ett vanligt liv. Hon flyttade in hos sin bror med familj i Färeköp och arbetade som piga i det lilla torpet under många år. Hon födde en oäkta son som döptes till Nils. När sonen växt upp till ung man och sökte drängtjänster nedåt Kristianstadslätten tog Nilla ut flyttattest till Vinslöv. Där skrivs hon aldrig in i församlingen och hennes vidare öden är okända.

Bengta dog 30 juni år 1900 och även då noterade prästen förgiftningsbrottet som hon sonat flera decennier tidigare.

/ Anette

Källor:

Carlquist, Gunnar (red.), Svensk uppslagsbok, Baltiska förl., Malmö, 1929-1937, uppslagsord tukthus
Centralfängelset på Norrmalms kyrkoarkiv
Glimåkra kyrkoarkiv
https://stadsarkivet.stockholm.se/hitta-i-arkiven/arkivartiklar/c-e/centralfangelset-pa-norrmalm/, Läst 2018-11-16
https://www.arkivdigital.se/sources/1148, 2018-11-16. Om Göteborgs kronospinnhus
Tjörnarps kyrkoarkiv
Wieselgren, Sigfrid, Sveriges fängelser och fångvård från äldre tider till våra dagar: ett bidrag till svensk kulturhistoria, Norstedt, Stockholm, 1895

 

 

 

 

 

 

Att konservera en änka

Christina Paulin föddes 1677 i Glimåkra som dotter till Paul Enertsen, kyrkoherde i Glimåkra församling och hans hustru Apollonia Hansdotter Winslow. Båda föräldrarna kom från prästsläkter och det kyrkliga prästgårdslivet var välbekant för Christina under hennes uppväxt. Christina föddes mitt under skånska kriget och hennes barndom var dramatisk.

Året innan Christina föddes anfölls Glimåkra prästgård av ett gäng snapphanar och hennes pappa släpades till fängelset i Kristianstad. Prästgårdens spiskammare och källare tömdes på sitt innehåll. Apollonia lyckades fly med de två små barnen till sitt föräldrahem i Osby där Christina föddes under pappa Pauls tid i danskt fängelse.

Enertsen skrev till kung Christian V från sitt fängelse i Kristianstad i oktober 1677 och förklarade sig oskyldigt anklagad. Han hade då varit fängslad ett år, ”min fattiga hustru och många små barn icke till ringa skada.” Brevet hjälpte inte, utan han fördes efteråt istället som fånge till Köpenhamn. Där blev han kvar tills freden 1679 då han kunde resa hem och återförenades med familjen.

När hon vuxit upp gifte sig Christina med en kyrkoherde i Barkåkra utanför Ängelholm, Jöns Fransson Leche. Han hade nyligen blivit änkling och hade sex barn. Med Christina som ny hustru föddes ytterligare sju barn. Av makens tretton barn överlevde elva till vuxen ålder. Barnen fick god utbildning både i hemmet, på latinskola och senare vid universitet.

Barkåkra kyrka_kulturmiljöbild_1633-4.TIF_riksantikvarieämbetet
Barkåkra kyrka, Kulturmiljöbild från Riksantikvarieämbetet

Efter några års äktenskap dog så maken Jöns och Christina stod ensam med flera små barn att ta hand om. Lösningen blev att gifta sig med makens efterträdare. Det kallades att änkan konserverades och var förr vanligt för bland annat prästänkor. Kyrkan och änkans släkt slapp på så sätt problemet med att prästänkan och hennes barn blev hemlösa.

Den nye maken hette Anders Lunnius och var några år yngre än henne, men fick Christinas sju barn och hennes styvbarn på köpet vid vigseln. Noteringen i kyrkoboken den 12 september 1711 lyder: ”Anders Lunnius, kyrkoherden den välärebördige och vällärde Herren och Christina Paulin, den dygdälskande matrona. Gud give dem lycka och välsignelse”. Anders Lunnius hade läst vid Christianstads skola och därefter till präst i Lund samtidigt med Christinas bror Petrus så de bör ha träffats eller åtminstone känt till varandra innan äktenskapet.

Om Gud gav dem lycka och välsignelse kan vi låta vara osagt men det föddes i alla fall ytterligare sex barn, varav tre nådde vuxen ålder. Två av barnen dog samtidigt och begravdes 13 mars 1719, Johanna Catharina och Johanna Petronella.

Maken Anders var sjuklig och hade svår värk i kroppen men predikade trots detta i ca 20 år i Barkåkra socken innan han avled hösten 1734. Familjens barn var vid det laget vuxna men Christina var gammal och därför inte lämplig för ännu en änkekonservering. Hon och de ogifta döttrarna hotades av hemlöshet igen men det löstes genom att dottern Henrietta Maria gifte sig med kommande kyrkoherden, Matthias Rönbeck.

Christina hade i sextio-års-åldern begravt två äkta makar och några barn. Under hennes levnad hade Skåne och Sverige varit i krig under långa perioder. Som kvinna var hon beroende av sin make, eller svärson, för att försörja familjen. Det kan ha känts tröstlöst och oroligt i perioder, innan det blev klart med nästa make och familjeförsörjare. Christina Paulin dog i februari 1743, nio år efter sin andre make.

/ Anette

Källor:

Barkåkra kyrkoarkiv
Edvardsson, Vigo, Snapphanekriget 1675-1679: dokument från en orolig tid. 3, Göinge-bladet, Tyringe, 1977
Moen, Jan, Barkåkra: kyrkan, byarna, socknen, Barkåkra församling, Barkåkra, 1988

 

 

Barnet som föddes i prästens kalvhage

Jag tänker mig en solig majdag. Det kan förstås ha regnat, men jag tänker mig en solig majdag. Det var dagsverksarbete hos kyrkoherden i Glimåkra i nordöstra Skåne. Nilla var gravid men hade kommit till arbete denna dag trots sitt tillstånd.

Nilla var skickad till Glimåkra på dagsverke av bonden i Björkhult, där hon arbetade som piga. Hon fick denna dag arbeta i kalvhagen som hörde till prästgården och här föddes sonen, Håkan. Det hörde nog till ovanligheterna med födslar mitt under arbete, för prästen skrev i kyrkboken: ” Pigan Nilla Jönsdotter från Björkhult födde, under det Hon Giorde dagsverke i Glimåckra Preste gårds Kalfve Hage, et oäkta drängebarn som döptes i Glimåckra Kyrcka.”

 

Karta
Karta från enskifte i Glimåkra 1810

Födseln skedde alltså en majdag 1788. Nilla var 41 år gammal och uppgav ”soldat De Reicher” som pappa till sitt barn. Nilla verkar ha haft ett litet socialt nätverk runt sig eftersom inga faddrar anmälde sig för barnets räkning. Det är annars vanligt med syskon eller kusiner som faddrar till barnet. Prästen skrev i kyrkoboken: ”inga faddrar voro, utan hela församlingen togs till vittne till barnets dop.”

 

Vilka var då de inblandade parterna?

Den utpekade fadern, Wilhelm Reinhold De Reicher, var soldat vid Konungens eget värvade regemente och vid tillfället ungefär 30 år gammal. Han hade antogits 1777 och tjänstgjort utan anmärkningar i 20 år innan han fick avsked den 18 februari 1797. Ur noteringarna kan man utläsa att han var född i Skåne, av luthersk trosbekänning, till en början ogift och enligt de senare årens noteringar ”jägare” (noteras under kolumnen hantverk!). Wilhelm bodde på Ekeshult i Örkeneds socken, men verkar ha växt upp på Örnanäs där hans far var ryttare för Östra Göinges skvadron vid Södra skånska kavalleriregementet under många år. Wilhelm gifte sig 1791 med pigan Anna Tykesdotter och de flyttade några år senare till Virestad i Småland.

Livet verkar ha varit hårt med den ensamstående modern Nilla Jönsdotter och hennes son Håkan. Enligt reglerna för Kungliga Norra skånska infanteriregementet kunde en soldat dömas till en fjärdedels lön i avdrag som skulle utgå för uppehälle för soldatens oäkta barn. Rimligen gällde samma regelverk för Wilhelms regemente. Eftersom det inte finns någon notering om underhåll i Wilhelms handlingar kan man förmoda att detta underhållsbidrag aldrig betalades ut och att Nilla själv fick försörja sin son, kanske genom att arbeta som piga. Jag har svårt att följa Nilla och hennes son i kyrkböckerna. I husförhörslängderna 1813–1818 finner jag Nilla igen. Då bodde hon i en backstuga i Ekeshult och där bodde hon tills hon dog 83 år gammal, som inhyses piga år 1830.

Vad hände då med lilla Håkan som fick en så abrupt födsel i kalvhagen? Håkan Wilhelmsson flyttade till Ekeshult och blev torpare. Han tog över den lilla backstugan som modern bodde i och gifte sig 1823 med Svenborg Jönsdotter, med modern som inneboende. Paret fick något år senare en liten dotter som tyvärr var död vid födseln. De fick inga fler barn. Håkan dog 1847 och blev 59 år gammal. Hans hustru gifte om sig och levde till 90 års ålder.

Ett livsöde som började i kalvhagen till Glimåkra prästgård och slutade i en backstuga i Ekeshult.

/ Anette

Bild: Lantmäteriets historiska kartor

Källor:

Dahlberg, Eric, Skåne och regementet: en bok om Skånes land och folk och om Kungl. Norra skånska infanteriregementet för dess soldater, [Littorins bokh.], Kristianstad, 1936. S 199
Generalmönsterrullor, 1773 -1798
Kyrkoarkiv, Örkeneds församling