Barnet som föddes i prästens kalvhage

Jag tänker mig en solig majdag. Det kan förstås ha regnat, men jag tänker mig en solig majdag. Det var dagsverksarbete hos kyrkoherden i Glimåkra i nordöstra Skåne. Nilla var gravid men hade kommit till arbete denna dag trots sitt tillstånd.

Nilla var skickad till Glimåkra på dagsverke av bonden i Björkhult, där hon arbetade som piga. Hon fick denna dag arbeta i kalvhagen som hörde till prästgården och här föddes sonen, Håkan. Det hörde nog till ovanligheterna med födslar mitt under arbete, för prästen skrev i kyrkboken: ” Pigan Nilla Jönsdotter från Björkhult födde, under det Hon Giorde dagsverke i Glimåckra Preste gårds Kalfve Hage, et oäkta drängebarn som döptes i Glimåckra Kyrcka.”

 

Karta
Karta från enskifte i Glimåkra 1810

Födseln skedde alltså en majdag 1788. Nilla var 41 år gammal och uppgav ”soldat De Reicher” som pappa till sitt barn. Nilla verkar ha haft ett litet socialt nätverk runt sig eftersom inga faddrar anmälde sig för barnets räkning. Det är annars vanligt med syskon eller kusiner som faddrar till barnet. Prästen skrev i kyrkoboken: ”inga faddrar voro, utan hela församlingen togs till vittne till barnets dop.”

 

Vilka var då de inblandade parterna?

Den utpekade fadern, Wilhelm Reinhold De Reicher, var soldat vid Konungens eget värvade regemente och vid tillfället ungefär 30 år gammal. Han hade antogits 1777 och tjänstgjort utan anmärkningar i 20 år innan han fick avsked den 18 februari 1797. Ur noteringarna kan man utläsa att han var född i Skåne, av luthersk trosbekänning, till en början ogift och enligt de senare årens noteringar ”jägare” (noteras under kolumnen hantverk!). Wilhelm bodde på Ekeshult i Örkeneds socken, men verkar ha växt upp på Örnanäs där hans far var ryttare för Östra Göinges skvadron vid Södra skånska kavalleriregementet under många år. Wilhelm gifte sig 1791 med pigan Anna Tykesdotter och de flyttade några år senare till Virestad i Småland.

Livet verkar ha varit hårt med den ensamstående modern Nilla Jönsdotter och hennes son Håkan. Enligt reglerna för Kungliga Norra skånska infanteriregementet kunde en soldat dömas till en fjärdedels lön i avdrag som skulle utgå för uppehälle för soldatens oäkta barn. Rimligen gällde samma regelverk för Wilhelms regemente. Eftersom det inte finns någon notering om underhåll i Wilhelms handlingar kan man förmoda att detta underhållsbidrag aldrig betalades ut och att Nilla själv fick försörja sin son, kanske genom att arbeta som piga. Jag har svårt att följa Nilla och hennes son i kyrkböckerna. I husförhörslängderna 1813–1818 finner jag Nilla igen. Då bodde hon i en backstuga i Ekeshult och där bodde hon tills hon dog 83 år gammal, som inhyses piga år 1830.

Vad hände då med lilla Håkan som fick en så abrupt födsel i kalvhagen? Håkan Wilhelmsson flyttade till Ekeshult och blev torpare. Han tog över den lilla backstugan som modern bodde i och gifte sig 1823 med Svenborg Jönsdotter, med modern som inneboende. Paret fick något år senare en liten dotter som tyvärr var död vid födseln. De fick inga fler barn. Håkan dog 1847 och blev 59 år gammal. Hans hustru gifte om sig och levde till 90 års ålder.

Ett livsöde som började i kalvhagen till Glimåkra prästgård och slutade i en backstuga i Ekeshult.

/ Anette

Bild: Lantmäteriets historiska kartor

Källor:

Dahlberg, Eric, Skåne och regementet: en bok om Skånes land och folk och om Kungl. Norra skånska infanteriregementet för dess soldater, [Littorins bokh.], Kristianstad, 1936. S 199
Generalmönsterrullor, 1773 -1798
Kyrkoarkiv, Örkeneds församling