Latin, grekiska och malaria i Glimåkra

Pehr Trulsson hade ett spännande men också dystert levnadsöde. Bondpojken från Målen i Östra Göinge studerade latin och grekiska i Lund och tog filosofie doktorsexamen 1877. På en vetenskaplig resa till Italien drabbades han av malaria.

 

resenär_del av NMH 138_1968_
En samtida resenär på resa i Europa. Nationalmuseum. 

Malaria betyder ”dålig luft” och kallades förr ofta för sumpfeber eller frossa. Malaria är fortfarande en stor smittsam sjukdom som drabbar över 200 miljoner människor varav ca 660 000 dör varje år.

Ännu in på 1800-talet var malaria en folksjukdom i Sverige. Den var vanlig längs Östersjökusten och även våtmarksområdena runt Kristianstad var hårt drabbade. Malaria fanns runt om i Europa ända fram till 1920-talet. Sjukdomen orsakas av en mycken liten parasit och sprids av myggor som först sticker en smittad och därefter en frisk person. Myggor som kan sprida malaria finns fortfarande i Sverige men bär inte på smittan. I slutet av 1800-talet dikades våtmarker ut, till exempel runt Kristianstad, där även en del av vallgravarna och kanalerna fylldes igen. Under samma tid blev bostäderna bättre och det blev mindre vanligt med djurhållning i bostadsområdena vilket ytterligare minskade mängden mygg. Så småningom dog smittan lyckligtvis ut i Sverige. Det sista kända fallet av malaria där patienten smittats i Sverige, skedde 1933. De som därefter insjuknat har smittats utomlands.

Pehr Trulsson Molhems liv slutade i malaria en augustidag 1884, men det började i en liten by som heter Målen i Glimåkra socken den 25 maj 1843. Han föddes som näst äldste son i en familj som bestod av mor och far och totalt fem bröder. Äldste brodern Bengt tog över gården, men dog strax därefter i nervfeber 1869. Brodern Sven dog 1868, oklart varför, och brodern Jöns dog 1877 i sockersjuka (diabetes).

Pehr Trulsson skrevs in vid skånska nationen vid Lund 1868 och troligen var det då han lade till Molhem som efternamn. I början av sin studietid var han mantalsskriven hemma i Målen, men 1874 gick flyttlasset till Halland och Okome prästgård (nu i Falkenbergs kommun). Där stod bröllopet med prästdottern Aurora Wilhelmina Carlsson. Deras dottern Bertha Wilhelmina föddes samma år, men dog i maj 1876. Dessvärre dog hustru Aurora några månader därefter, 21 september 1876, och Pehr Trulsson Molhem stod utan familj igen.

Han bodde kvar hos hustruns familj i Okome prästgård och tog filosofie doktorsexamen 1877. Året därpå flyttade han vidare till Göteborg. Folkräkningen i Göteborg år 1880 visar att han bodde i hus nummer 38 i 2dra rote/qvarter vid Kungsgatan nr 23, med noteringen att han ”vistas i Skåne”.

Kungsgatan 23 ligger ca 100 meter från domkyrkan i Göteborg och innanför vallgraven. Det var inte heller långt till Göteborgs Högre Allmänna Läroverk där han tillträdde en tjänst som vikarie och extralärare. Han kom att arbeta där till sin död, men han sökte ordinarie tjänster som lektor i latin och grekiska i både Örebro och Karlstad men utan lycka.

Pehr Trulsson Molhem var intresserad av kulturhistoria och skrev artiklar som publicerades i regionala tidskrifter. Han var också en berest man. Under sin studietid hade han varit en termin i Leipzig och sommaren 1884 var han på en vetenskaplig resa till Rom. På hemväg besökte han sin pappa Truls och den yngste brodern Olof med familj och avled i Knaggatorpet i Glimåkra socken, bara 41 år gammal. ”Djupt sörjd och saknad av oss och många vänner” som det noterades i dödsannonsen i Kristianstadsbladet.

I kyrkoboken skrev prästen följande notering: ”Efter en vetenskaplig resa till Italien och under besök hos sina anhöriga insjuknade och dog han härstädes af Malaria. Död i Glimåkra efter en utländsk resa.

Att malaria var och är en fruktad sjukdom visas också av att Nobelpriset i fysiologi/medicin inte mindre än fem gånger har gått till forskningsgenombrott som kan härledas till malaria (1902, 1907, 1927, 1948 och 2015).

/ Anette

Källor:

Digitaliserade svenska tidningar, http://www.tidningar.kb.se: Fyris 1883-01-24,
Tidning för Wenersborgs Stad 1881-11-21, Nya Dagligt Allehanda 1884-08-06, Kristianstadsbladet 1884-08-06
Folkräkning 1880 – Göteborg Stadens rote 2, Göteborgs och Bohus län
Glimåkra kyrkoarkiv
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/malaria/ Läst 2019-02-17.
https://archive.org/stream/sknskanationen00sjoegoog/sknskanationen00sjoegoog_djvu.txt, läst 2019-02-15. Student nummer 5412. (Här står dock att Per är ogift, men han är då änkling.) SKåNSKA NATIONEN 1833-1889 BIOGRAFISKA OCH GENEAL0GISKA ANTECKNINGAR, Lund 1904

Klicka för att komma åt 1882.pdf

https://ibg.uu.se/digitalAssets/88/a_88374-f_Svenneback-Tess-report.pdf. Läst 2019-02-17.
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/flugorochmyggor/
malariamyggor.80.html
, Läst 2019-02-17.
Nationalmuseum NMH 138/1968, del av en skiss av George Teodor Chiewitz
Okome kyrkoarkiv